Blog

certyfikaty energetyczne

Wpływ certyfikatów energetycznych na wartość rynkową nieruchomości

Certyfikaty energetyczne to dokumenty, które oceniają efektywność energetyczną budynków, odnosząc się do ich zapotrzebowania na energię oraz wpływu na środowisko poprzez emisję dwutlenku węgla. Są one niezbędne podczas budowy, sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zapewniając potencjalnym nabywcom lub najemcom informacje na temat przewidywanych kosztów utrzymania budynku. Certyfikat energetyczny określa klasę energetyczną nieruchomości, która jest wyrażona w skali od A (najbardziej efektywna energetycznie) do G (najmniej efektywna). Posiadanie tego dokumentu stało się obowiązkowe w wielu krajach w odpowiedzi na globalne trendy dotyczące zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji szkodliwych substancji. Certyfikaty energetyczne w Oświęcimiu oferuje firma Cerener.

Czytaj więcej...

Certyfikaty ekologiczne

Jak certyfikaty energetyczne wpływają na ekologiczny wizerunek firmy?

Poziom zużycia energii ma duże znaczenie dla wpływu, jaki dane gospodarstwo domowe, firma lub konkretna nieruchomość wywiera na stan środowiska naturalnego i klimat. Jej wykorzystanie przekłada się bowiem na emisję gazów cieplarnianych oraz zapotrzebowanie na surowce energetyczne tam, gdzie prąd pochodzi z innych źródeł niż OZE, a więc przede wszystkim fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej. Jest to również istotne w przypadku sięgania po paliwa węglowodorowe takie jak węgiel kamienny, gaz lub drewno. Dla określenia wielkości potencjalnego zużycia wystawiane są więc specjalne certyfikaty energetyczne. W Bielsku-Białej ich przygotowaniem zajmuje się firma Cerener, oferująca także montaż pomp ciepła, fotowoltaiki oraz instalacji klimatyzacyjnych. Przekonajmy się, czym są certyfikaty energetyczne i jak przekładają się na wizerunek przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

Audyt

Znaczenie audytów energetycznych w planowaniu modernizacji budynków

Wydatki na utrzymanie nieruchomości to w przeważającej mierze koszty zużywanej energii, która służy do podtrzymywania funkcjonowania wszystkich niezbędnych w budynku systemów od wentylacji po ogrzewanie. Sposobem na efektywną redukcję wydatków będzie zlecenie audytu energetycznego. W Bielsku-Białej ich opracowywaniem zajmuje się firma Cerener, która specjalizuje się ponadto w montażu pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacji. Przekonajmy się, jakie znaczenie mają dokumenty tego rodzaju i sprawdźmy, do czego mogą być przydatne.

Czytaj więcej...