Certyfikaty energetyczne – Oświęcim

Zajmujemy sięopracowaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne). Mamy uprawnienia do tworzenia kompletnych dokumentów, które są niezbędne do oddania nieruchomości do użytkowania. Wykonujemy pomiary, wyliczenia i analizy, które pozwalają na przygotowanie certyfikatu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W certyfikacie energetycznym znajduje się szereg informacji na temat budynku i zużycia energii elektrycznej przez poszczególne procesy. Mowa tu m.in. o ogrzewaniu nieruchomości, podgrzewaniu wody, klimatyzacji czy wentylacji, a także korzystaniu z systemów oświetlenia.

Jakie informacje wchodzą w skład świadectw charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne)?

Certyfikat energetyczny powinien obejmować wszystkie najważniejsze informacje na temat nieruchomości. To m.in.:

  • zużycie energii końcowej i pierwotnej;
  • podstawowe dane na temat budynku, które pozwalają na jego zidentyfikowanie;
  • szczegółowa charakterystyka energetyczna.

Certyfikaty energetyczne powstają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumenty te muszą mieć określony układ – w innym przypadku nie zostaną zaakceptowane podczas procedury oddawania budynku do użytkowania. Dysponujemy uprawnieniami, które pozwalają na przygotowywanie kompletnych certyfikatów energetycznych.

Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Dokumenty te są wymagane bez względu na przeznaczenie nieruchomości. Wystawia się je np. w przypadku obiektów przemysłowych, biurowych, magazynowych czy użyteczności publicznej. Takie budynki są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż te mieszkalne, co wymaga przeprowadzenia złożonych badań i pomiarów.

Przygotowujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, czyli certyfikaty energetyczne w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i okolicach. Dojeżdżamy we wskazane miejsce w terminie ustalonym z właścicielem nieruchomości. Czas realizacji certyfikatu energetycznego zależy od specyfiki danego budynku.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.