Jak certyfikaty energetyczne wpływają na ekologiczny wizerunek firmy?

Poziom zużycia energii ma duże znaczenie dla wpływu, jaki dane gospodarstwo domowe, firma lub konkretna nieruchomość wywiera na stan środowiska naturalnego i klimat. Jej wykorzystanie przekłada się bowiem na emisję gazów cieplarnianych oraz zapotrzebowanie na surowce energetyczne tam, gdzie prąd pochodzi z innych źródeł niż OZE, a więc przede wszystkim fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej. Jest to również istotne w przypadku sięgania po paliwa węglowodorowe takie jak węgiel kamienny, gaz lub drewno. Dla określenia wielkości potencjalnego zużycia wystawiane są więc specjalne certyfikaty energetyczne. W Bielsku-Białej ich przygotowaniem zajmuje się firma Cerener, oferująca także montaż pomp ciepła, fotowoltaiki oraz instalacji klimatyzacyjnych. Przekonajmy się, czym są certyfikaty energetyczne i jak przekładają się na wizerunek przedsiębiorstwa.

Czym są certyfikaty energetyczne?

Certyfikaty energetyczne to potoczna nazwa dokumentów będących potwierdzeniem charakterystyki energetycznej budynku wydawanych w przypadku nieruchomości, a także efektywności energetycznej, jeżeli chodzi o działanie przedsiębiorstw. W pierwszej sytuacji tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej określają one zapotrzebowanie obiektu na energię konieczną w celu zapewnienia ogrzewania i działania systemu wentylacji, a także dostarczania ciepłej wody użytkowej, a ponadto funkcjonowania klimatyzacji oraz oświetlenia i są umieszczane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. W drugim przypadku są następstwem przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej wskazującego na to, jak wygląda zużycie energii występujące w danym podmiocie. Wyniki audytu są podstawą do złożenia wniosku do Prezesa URE o wydanie świadectwa efektywności energetycznej, ułatwiającego rozliczenia zobowiązań z tytułu korzystania z energii.

Co daje posiadanie certyfikatu energetycznego?

Posiadanie certyfikatu energetycznego może być podstawą do działań marketingowych pokazujących, że dana firma jest zainteresowana minimalizowaniem swego wpływu na środowisko. Może on też być potwierdzeniem podejmowanych w tym obszarze wysiłków w celu stworzenia pozytywnych skojarzeń u klientów.