Audyty energetyczne – Kraków

Przeprowadzamy profesjonalne audyty energetyczne.To pomiary i analizy, którepozwalają wykonać charakterystykę energetyczną budynku oraz zaproponować szereg zmian wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W trakcie naszych prac powstaje kompletna dokumentacja, w której znajdują się informacje na temat zużycia energii w budynku oraz ewentualnych rozwiązań pozwalających na poprawę tego parametru.

Wykonujemy liczne pomiary na terenie nieruchomości. Sprawdzamy zarówno ogólne zużycie prądu w danym budynku, jak i efektywność energetyczną poszczególnych systemów. Analizujemy uzyskane informacje i wskazujemy obszary, które można poprawić. Podsumujemy wyniki, tworząc kompletny raport.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne)

Do oddania nieruchomości do użytkowania potrzebne są również certyfikaty energetyczne. Obejmują one dokładne zużycie energii niezbędnej do standardowego korzystania z nieruchomości. Mowa tu ozużyciu energii niezbędnej m.in. do podgrzania wody użytkowej, zachowania odpowiedniej temperatury w budynku, a także działania klimatyzacji, oświetlenia i wentylacji. W certyfikacie energetycznym znajdują się również informacje na temat:

  • energii końcowej i pierwotnej wkWh/m2rok;
  • charakterystyki energetycznejbudynku.

Ważnym elementem certyfikatu energetycznego jest również zakres prac instalacyjno-budowlanych, które mogłyby przyczynić się do poprawy wydajności budynku.

Certyfikaty energetyczne muszą być konstruowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Od lat przygotowujemy takie dokumenty – znamy aktualne wzory i wiemy, jak pracować, by stworzona przez nas dokumentacja pozwoliła na legalne oddanie obiektu do użytkowania.

Audyty w związku z pracami modernizacyjnymi

Audyty energetyczne przeprowadza sięprzed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych.Profesjonalne pomiary i analizy mają za zadanie wskazać, które obszary wymagają poprawy.

Audyty przeprowadzane przed termomodernizacją informują o pracach, które należy wykonać w celu ograniczenia zużycia energii w budynku. Mowa tu o takich działaniach, jak ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, ocieplenie wentylacji czy modernizacja systemów ogrzewania. Wykonujemy takie audyty energetyczne w Wadowicach, Krakowie i nie tylko. Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorcami z różnych branż.

Wykonywane przez nas audyty są niezbędne również w celu uzyskania wsparcia finansowego w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, premii remontowej lub termomodernizacyjnej oraz Funduszy Wojewódzkich.

Wykonujemy audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (certyfikaty energetyczne),w Krakowie oraz okolicznych miejscowościach. Zapraszamy do kontaktu.