Audyty energetyczne – Bielsko-Biała

W zakres naszych usług wchodzą audyty energetyczne i certyfikaty. Mamy uprawnienia niezbędne do wystawiania dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do legalnego przekazania nieruchomości do użytkowania. Przeprowadzamy oględziny, pomiary i analizy, które pozwalają upewnić się, że zastosowane rozwiązania instalacyjne oraz użyte materiały spełnią wymagania cieplne budynku zgodnie z wymaganiami na rok uzyskania pozwolenia na budowę.

Audyt energetyczny powinien zostać wykonany również przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych w obiekcie. Pozwala on na określenie czynności, które mają za zadanie poprawić wydajność energetyczną danej nieruchomości. Mowa tu m.in. o takich pracach, jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie nowych technologii izolacyjnych, ocieplenie przegród budowlanych i wentylacji czy modernizacja systemów ogrzewania. W trakcie audytu sprawdza się, które rozwiązania będą najskuteczniejsze w danej nieruchomości – to kwestia indywidualna, która wymaga przeprowadzenia pomiarów w obrębie budynku.

Certyfikaty energetyczne

Specjalizujemy się m.in. w wystawianiu certyfikatów energetycznych. To dokumenty, które mają za zadanie oszacować zużycie energii w budynku, jednocześnie określając jego jakość w tym zakresie. Certyfikat energetyczny wchodzi w skład dokumentacji niezbędnej do oddania nieruchomości do użytkowania. W dokumencie tym znajduje się zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz energię potrzebną na działanie urządzeń pomocniczych – wentylatorów, centrali wentylacyjnych, pomp obiegowych c.o, cyrkulacyjnych c.w.u. i innych.W przypadku budynków innych niż mieszkalne, wyliczane jest dodatkowo zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia. W przypadku zastosowania w budynku chłodzenia również wyliczane jest zapotrzebowanie budynku na chłód.

Certyfikat energetyczny jest bardzo złożonym dokumentem. W jego skład wchodzą takie informacje, jak:

  • zużycie energii końcowej i nieodnawialnej energii pierwotnej – wartość ta jest podawana w kWh/m2/rok;
  • dane na temat budynku – jego lokalizacja, właściciel, nazwa, numer działki i inne informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie nieruchomości;
  • szczegółowa charakterystyka energetyczna budynku;
  • zalecenia, które mają za zadanie zmniejszyć zużycie energii w obiekcie – np. prace budowlano-instalacyjne, pozwalające na ograniczenie kosztów związanych z poborem energii cieplnej i elektrycznej;
  • objaśnienia i informacje dodatkowe.

Certyfikat energetyczny musi zostać przygotowany zgodnie z obowiązującym wzorem. Nasi specjaliści dysponują wiedzą w tym zakresie. Orientują się również w zmieniających się przepisach, dzięki czemu mogą przygotować dokument, który będzie zgodny z aktualnym prawem i pozwoli na bezproblemowe oddanie obiektu do użytkowania.

Przygotowujemy certyfikaty energetyczne w Krakowie, Bielsku-Białej i okolicach. Aby wystawić ten dokument, niezbędne jest przeprowadzenie oględzin w danej nieruchomości. Dojeżdżamy we wskazane miejsce wraz z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi. Realizujemy prace nawet w przypadku bardzo dużych obiektów przemysłowych, magazynowych czy użyteczności publicznej.

Przeprowadzamy audyty energetyczne i wystawiamy certyfikaty w Bielsku-Białej oraz okolicznych miejscowościach. W razie pytań dotyczących tej usługi zapraszamy do kontaktu.