Certyfikat energetyczny i audyty energetyczne

Nanoszenie zmian na projektPrzygotowujemy certyfikaty energetyczne i przeprowadzamy audyty energetyczne. Posiadamy uprawnienia do wydawania dokumentacji technicznej, która jest niezbędna na etapie oddania nieruchomości do użytkowania. Na podstawie informacji o parametrach energetycznych budynku, które są zawarte w zezwoleniu, można ustalić szacunkowe koszty utrzymania nieruchomości.

Czym jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny to dokument opisujący jakość domu lub mieszkania w zakresie zużycia energii. Jest częścią wymaganej dokumentacji technicznej nieruchomości. Zawiera rozwiązania zmniejszające zużycie energii oraz ograniczające wydatki związane z eksploatowaniem nieruchomości.

Co powinno znajdować się w certyfikacie energetycznym?

Świadectwo dokładnie określa wysokość energii niezbędnej do standardowego użytkowania nieruchomości. Wskazuje zużycie energii potrzebnej do podgrzania wody, ogrzania budynku, klimatyzacji, wentylacji oraz oświetlenia. Znajdują się w nim kluczowe parametry, opisujące zużycie energii:

  • EP – nieodnawialna energia pierwotna,
  • EK – energia końcowa.

Wszystkie wyliczenia podane są w kWh/metr kwadratowy/rok.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne?

  • Dane pozwalające zidentyfikować budynek,
  • szczegółową charakterystykę energetyczną,
  • zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części powinna znacząco się poprawić,
  • objaśnienia oraz informacje dodatkowe.

Dokładna struktura certyfikatu energetycznego jest określona prawnie, każdy dokument zawiera dokładnie ten sam zakres informacji.

Przeprowadzamy audyty energetyczne

Audyt energetyczny powinien zostać wykonany przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych. Na podstawie audytu można określić szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania w budynku, jak np. wymiana stolarki okiennej, ocieplenie przegród budowlanych i wentylacji, modernizacja systemów ogrzewania. 

Audyt jest niezbędny w celu uzyskania premii remontowej, premii termomodernizacyjnej, wsparcia finansowego w konkursach organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszy Wojewódzkich. Jest również konieczny podczas starania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.