Znaczenie audytów energetycznych w planowaniu modernizacji budynków

Wydatki na utrzymanie nieruchomości to w przeważającej mierze koszty zużywanej energii, która służy do podtrzymywania funkcjonowania wszystkich niezbędnych w budynku systemów od wentylacji po ogrzewanie. Sposobem na efektywną redukcję wydatków będzie zlecenie audytu energetycznego. W Bielsku-Białej ich opracowywaniem zajmuje się firma Cerener, która specjalizuje się ponadto w montażu pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacji. Przekonajmy się, jakie znaczenie mają dokumenty tego rodzaju i sprawdźmy, do czego mogą być przydatne.

Co zawiera audyt energetyczny?

W audycie energetycznym znajduje się opis aktualnego stanu technicznego budynku oraz wyliczenie, jakie są obecnie koszty pozyskiwania energii koniecznej dla jego funkcjonowania. W opracowaniu pokazuje się także obszary, które mogą zostać poddane modernizacji w celu redukcji poziomu zużycia energii oraz jest wskazana skala korzyści, jakie to przyniesie. W ramach opracowania zawarte są też zalecenia techniczne co do możliwych rozwiązań, a ponadto podane są wartości niezbędnych w tym celu inwestycji. Audyt to także informacje o możliwościach sfinansowania potrzebnych prac przez wsparcie finansowe rozmaitych funduszy np. programu Czyste Powietrze, a także opcje podatkowe m.in. ulga termomodernizacyjna.

Jak wykorzystać audyt energetyczny?

Audyt energetyczny zawiera szczegółowe wytyczne co do wykonania termomodernizacji budynku, a więc wprowadzenia ulepszeń, które zredukują poziom zużycia energii używanej do zasilania systemu ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dane znajdujące się w opracowaniu będą zatem podstawą do sporządzenia odpowiednich projektów, doboru niezbędnych materiałów oraz urządzeń np. nowego kotła czy pompy ciepła. Pokazują też skalę możliwych korzyści oraz ułatwiają określenie, kiedy inwestycja się zwróci.